Café de Tapperij

Barcompetitie

Altijd al je eigen bar willen runnen?

Dan is dit je kans!!!

Schrijf je in voor de barcompetitie met minimaal 5 personen: 2 barkeepers, 2 glazenlopers/toezichthouders en een muntenverkoper).

Het is de bedoeling om in Café de Tapperij een zo spetterend mogelijk feest te organiseren.
Dus zelf biertjes tappen en drankjes inschenken, muziek draaien, sfeer maken, evt. een thema bedenken, promoten en zoveel mogelijk vriend(inn)en uitnodigen om er een gezellige avond van te maken (max 180 personen).

Uit elk ingeschreven team worden 4 teams gekozen die hun eigen feest mogen gaan geven. Elk van deze teams ontvangt een budget van 100 euro om reclame, aankleding en/of promotiemateriaal aan te schaffen.
De 4 teams worden op de avond niet alleen beoordeeld op omzet maar ook op sfeer, uitstraling, originaliteit, gastvrijheid, veiligheid en toegangsbeleid.

Ook is er een Tapperij-COACH op de avond aanwezig.

De bar-competitie is altijd op een zaterdagavond van 21.00 tot 02.00 uur.
TIJDENS DEZE AVONDEN GELDEN DE REGELS VAN DE HUIDIGE DRANK- EN HORECAWET.

Schrijf jouw team nu in!

Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier, in te leveren aan de bar bij Café de Tapperij of door middel van het digitaal inschrijfformulier hieronder.

Wanneer het formulier ingeleverd is, zullen wij contact met je opnemen.

 • Teams worden door een jury beoordeeld op omzet, originaliteit en uitvoering.
 • Elk team krijgt € 100,00 te besteden naar eigen inzicht (reclame, artiesten, decoratie, etc.). Hiervan moeten wel bonnen/rekeningen worden overlegd. Dit bedrag kan eventueel uitgebreid worden met middelen verkregen van zelf gevonden subsponsors.
 • Elk team overlegt minimaal 4 weken voor de geplande datum het thema met Café de Tapperij.
 • Materialen van Café de Tapperij mogen in overleg gebruikt worden.
 • De muziek zal in overleg gaan.
 • Na afloop van de competitie, volgt op een nader te bepalen datum de uitslag.
 • Deelnemende teams moeten op de avond zelf bestaan uit 5 medewerkers van minimaal 18 jaar (medewerkers mogen elkaar wel aflossen).
 • Elk team is minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig om enige uitleg te krijgen over de werkzaamheden.
 • Elk team wijst een Captain aan, die als aanspreekpunt van de hele groep zal fungeren.
 • Buiten de avond om mogen er wel meer personen ingezet worden (voorbereiding, opbouw, afbouw etc.)
 • De avond duurt van 21:00 uur tot 02:00 uur.
 • Tijdens de avond is er één Coach (een personeelslid van café de Tapperij) aanwezig, die het team bijstaat waar nodig, maar niet ingezet mag worden als barman of vrouw, glazenhaler, DJ of iets dergelijks. Aanwijzingen moeten altijd opgevolgd worden!
 • Elk team moet zo effectief en goed mogelijk te werk te gaan. De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het werk achter de bar, maar ook glazen halen, spoelen, muziek draaien, opruimen, toezicht houden en ook schoonmaken na afloop. Elke ploeg zal in de gaten worden gehouden door de coach.
 • De Coach kan een team strafpunten opleggen als werkzaamheden niet goed uitgevoerd worden.
 • De regelgeving opgelegd door de wettelijke instanties moeten nageleefd worden (geluidsnormen, sluittijden e.d.)
 • Er mogen geen ‘alcohol-acties’ worden gehouden.
 • Tijdens de avond mag er door het team geen alcohol genuttigd worden, daar is na afloop voldoende tijd voor…
 • Er mag geen entree geheven worden.
 • Alle afspraken die met ‘derden’ gemaakt worden, zijn voor eigen risico van het team.
 • Bij calamiteiten dient er direct overlegd te worden met de Coach.
 • Uit alle inschrijvingen worden er 4 teams gekozen.
 • De feesten vinden plaats op nader te bepalen datums
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Café de Tapperij.

Inschrijven maar!

Vertel kort en bondig wat het plan is, zodat wij een keuze kunnen maken uit de verschillende inschrijvingen (verplicht):